Maske 

Maske (gas maske), u kombinaciji sa odgovarajućim filterima, štite od čvrstih i tečnih aerosola (čestica), toksičnih gasova i isparenja. Ovi respiratori moraju da se koriste kada koncentracija kontaminanata ne dozvoljava korišćenje polumaski u okviru granica faktora zaštite neophodnih korisniku prema standardu EN136. Mogu biti od silikona ili elastomera, sa jednim ili dva filtera.

PANORAMASQUE

Honeywell

PANORAMASQUE Reper za performanse i udobnost - Široko ergonomsko telo od silikona ili...
  • Honeywell
  • Timberland Pro
  • Miller
  • Howard Leight
  • Soll
  • Optrel
  • Centurion