Štitnici za lice - Viziri

Štitnici za lice - Viziri se nose u situacijama kada je radnik izložen opasnostima od udara čestica, hemikalija, toplote ili bljeska. Oni pokrivaju i štite celo lice ali su otvoreni sa strana i zato ih  treba nositi uz zaštitne naočare kao dodatnu zaštitu.

  • Honeywell
  • Timberland Pro
  • Miller
  • Howard Leight
  • Soll
  • Optrel
  • Centurion