Zaštitni šlemovi

Prevencija povreda glave je značajan faktor u svakom programu zaštite na radu. Samo jedna povreda glave može doživotno da hendikepira ili usmrti radnika.

Radnici su u obavezi da nose zaštitni šlem kada postoji bilo kakva opasnost od povrede glave ili kada postoji opasnost od električnog udara.

ISSA

Alpinistički šlem Sassongher   Alpinistički šlem izuzetnog kvaliteta sa...
 • 1
 • 2
  • Honeywell
  • Timberland Pro
  • Miller
  • Howard Leight
  • Soll
  • Optrel
  • Centurion