Filter A2B2 - 1785040

A2- Za organske gasove i isparenja, klase 2 (srednjeg kapaciteta) u skladu sa standardom EN141.

B2 - Za neorganski gasove i isparenja (npr. hlor, cijanovodonik, vodonik sulfid).

klase 2 (srednjeg kapaciteta) u skladu sa standardom EN141.

Tip filtera: RD40 system kačenja

Ovaj filter se koristi sa maskom OPTIFIT SINGLE i PANORAMASQUE

 

- Aluminijumsko kućište, prečnika 106mm omogućava laku detekciju oštećenja što filter čini bezbednijim.

- Performanse filtracije gasova i čestica značajno iznad standarda.

- Izuzetna efikasnost filtracije tokom dužeg perioda korišćenja.

- Filter je napravljen od visoko kvalitetnog aktivnog uglja, dodatno obrađenog za optimalnu apsorpciju gasa.

- Specifična struktura filtera za nizak otpor pri disanju i više udobnosti za korisnika.

- Nizak profil filtera, kako ne bi ometao vidno polje.

- PE poklopci na filterima.

- Pojedinačno pakovanje. 

Koristi se u poljoprivredi, hemijskoj, građevinskoj prehrambenoj, naftnoj, farmaceutskoj industriji, u proizvodnji, rudarstvu, komunalnim službama i sl.

Standard: EN141

Proizvođač: Honeywell  • Honeywell
  • Timberland Pro
  • Miller
  • Howard Leight
  • Soll
  • Optrel
  • Centurion