Kombinovani filter A2B2E2K2 - 1788150

A2 - Za organske gasove i isparenja sa tačkom ključanja većom od 65°C

B2 - Za neorganski gasove i isparenja (npr. hlor, cijanovodonik, vodonik sulfid)

E2 - Za kiselie gasove (npr. sumpor dioksid, vodonik hlorid i sl.).

K2 - Za amonijak i derivate amonijaka.

klase 2 (srednjeg kapaciteta) u skladu sa standardom EN141.

 

Tip filtera: RD40 system kačenja

Ovaj filter se koristi sa maskom OPTIFIT SINGLE i PANORAMASQUE

 

- Lagano i otporno kućište od ABS plastike.

- Filter je pogodan za upotrebu u zonama u kojima nije dozvoljena upotreba metala, kao i za nuklearnu industriju.

- Performanse filtracije gasova i čestica značajno iznad standarda.

- Izuzetna efikasnost filtracije tokom dužeg perioda korišćenja.

- Filter je napravljen od visoko kvalitetnog aktivnog uglja, dodatno obrađenog za optimalnu apsorpciju gasa.

- Specifična struktura filtera za nizak otpor pri disanju i više udobnosti za korisnika.

- Nizak profil filtera, kako ne bi ometao vidno polje.

- Isporučuje se sa plastičnim poklopcem

 

Koristi se u poljoprivredi, hemijskoj, građevinskoj prehrambenoj, naftnoj, farmaceutskoj industriji, u proizvodnji, rudarstvu, komunalnim službama i sl.

Standard: EN 14387, EN 148, EN 143, EN 12941

 


Proizvođač: Honeywell  • Honeywell
  • Timberland Pro
  • Miller
  • Howard Leight
  • Soll
  • Optrel
  • Centurion