Evamasque DIN - Polumaska za evakuaciju

EVAMASQUE je uređaj za evakuaciju sa filtriranjem u trajanju od 15mn koji pruža efektivnu zaštitu tokom evakuacije iz zagađenog područja u kome je koncentracija kiseonika veća od 17%.

Ova polumaska je posebno prilagođena uslovima u naftnoj i hemijskoj industriji zbog toga što pokriva širok spektar gasova sa ABEK filterom. Takođe je kompatibilna sa drugim ličnim zaštitnim sredstvima kao što su naočare ili šlemovi.

- Polumaska je izrađena od crne EPDM gume.

- Štiti od organskih, neorganskih gasova i isparenja, sumpor-dioksida, hlorovodonika i drugih isparenja kiselina, amonijaka i organskih jedinjenja.

- Može da se nosi na pojasu što je čini lako dostupnom u slučaju nužde.

- Zapakovana je u robusno zaštitno kućište koje je štiti od slučajnog oštećenja i kontaminacije.

- Vidno polje nije umanjeno zahvaljujući niskom položaju filtera na polumasci.

- Usisni ventil od neoprena.

- Izduvni ventil od silikona smanjuje otpor pri disanju.

- Traka za pozicioniranje od elastomera

 

Materijal: EPDM guma (Etilen propilen dienska guma)

Šifre: 1728570

Standard: EN140

 


Proizvođač: Honeywell

Dokument: evamasque.pdf (0.3MB)  • Honeywell
  • Timberland Pro
  • Miller
  • Howard Leight
  • Soll
  • Optrel
  • Centurion