Viziri - Štitnici za lice za visoku temperaturu


Centurion linija proizvoda za zaštitu lica od visoke temperature je projektovana da obezbedi kompletan sistem u oblastima u kojima postoji opasnost od isijavanja toplote.

Glavne karakteristike

 - Centurion viziri od triacetata i zlatnog polikarbonata su dizajnirani za korišćenje sa toplootpornim nosačem i sa Centurion VULCAN šlemom kako bi obezbedili kompletan sistem zaštite glave.

 - Zlatna boja na viziru S760 od polikarbonata odbija isijavanje toplote i samim tim štiti oči od infra crvenih zraka i lice od toplote.

 

Materijali:

 - Nosač: polietermid

 - Vizir: 

Triacetat providni, 

zeleni/providni zatamnjenje 3 i 5, 

zeleni zatamnjenje 3 i 5 i 

zlatni polikarbonat.

Vidno polje (Dužina)210mm

Ne smekšava ispod:

Nosač: 300°C 
Vizir: 93°C triacetat, 140°C zlatni polikarbonat

Ne topi se ispod: 

Nosač: 380°C 
Vizir: 250°C triacetat, 150°C zlatni polikarbonat

Šifra:

 • S57 - Nosač
 • S598: Vizir - Triacetat providni
 • S603: Vizir - Triacetat zeleni/providni zatamnjenje 3
 • S605 - Vizir Triacetat zeleni/providni zatamnjenje 5
 • S613 - Vizir Triacetat zeleni zatamnjenje 3
 • S615 - Vizir Triacetat zeleni zatamnjenje 5
 • S760 - Vizir zlatni polikarbonat

Standard:

 • Evropski Standard
  EN 166
 • Opcije za vizire
  1 F T 9 3 - Triacetat providni
  1 F T 9 3 (EN 169 3 or 5) - Triacetat zeleni/providni i zeleni zatamnjenje 3 i 5 
  1 F T 9 3 (EN 171 4-5) - zlatni polikarbonat


Proizvođač: Centurion • Honeywell
 • Timberland Pro
 • Miller
 • Howard Leight
 • Soll
 • Optrel
 • Centurion