Amorstop - 1003234

Uže sa apsorberom energije. Ima dve automatske kuke otvora 30mm i jedn karabiner na zavrtanje otvora 18mm. Precizno je adaptirano za podizanje i omogućava korisniku da se popne a pritom ostane vezan. Dužina 2m. 

Proizvođač: Miller  • Honeywell
  • Timberland Pro
  • Miller
  • Howard Leight
  • Soll
  • Optrel
  • Centurion