Apsorber energije - AK398


Apsorber energije sa kukom otvora 60 mm i karabinerom. Prednost ovog apsorbera u poređenju sa drugim je u tome što se smanjuje mogućnost saplitanja o uže.

Dužina:  1,4m (opušten lastiš) ili 2m (zategnut lastiš)

 

Standard: EN 355

 

NAPOMENA:

Potvrditi da između sidrišta i tla ima najmanje 6 m.


Proizvođač: Industrial Starter  • Honeywell
  • Timberland Pro
  • Miller
  • Howard Leight
  • Soll
  • Optrel
  • Centurion