Uže sa apsorberom energije - AK112S


Uže sa apsorberom energije sa kukom i karabinerom. 

Dužina: 2 m

 

Standard: EN 355


NAPOMENA:

Potvrditi da između sidrišta i tla ima najmanje 6 m.

 

 

Proizvođač: Industrial Starter



  • Honeywell
  • Timberland Pro
  • Miller
  • Howard Leight
  • Soll
  • Optrel
  • Centurion