Zaštitni rukavi KEVLAR® Kategorija III
 
100% Kevlar® vlakna, kontinuirana nit.
Dostupni u razlicitim debljinama, kako bi vam omogucili da odaberete optimalnu ravnotežu između spretnosti i
otpornosti na sečenje.
Preporucena upotreba:
Teški poslovi, rukovanje i montaža u oblastima:
- Industrija automobila
- Proizvodnja
- Rukovanje limom
- Karoserije, poslovi sastavljanja
- Korišcenje alatnih mašina

 

Proizvođač: Ansell  • Honeywell
  • Timberland Pro
  • Miller
  • Howard Leight
  • Soll
  • Optrel
  • Centurion