Zaštitne rukavice otporne na hemikalije Supergan 40

Rukavice sa duplim slojem PVC-a, pamučnom postavom i glatkom završnom
obradom. Ergonomske izrade sa oblikovanom formom za prste. Spadaju u
Kategoriju III sa sertifkacijom u skladu sa novim standardom EN 374-2003. PVC
materijal upotrebljen za izradu je visokog kvaliteta i prema evropskim standardima.
Mogu imati višenamensku upotrebu i koriste se za zaštitu od ulja, masti, hemikalija i
ugljovodonika. Koriste se u hemijskoj i naftnoj industriji.

Dužina: 40cm
Debljina: 1,4/1,5mm
Veličina: 7/ 8 do 11/12
Standard: EN388 (4121), EN374-3 (AKL)
Art. 2007140

Proizvođač: Honeywell  • Honeywell
  • Timberland Pro
  • Miller
  • Howard Leight
  • Soll
  • Optrel
  • Centurion