Naš asortiman proizvoda je proširen sa DIAMIX multifunkcionalnim mineralnim upijajućim granulatima. Diamix su mineralne granule napravljene od dijatomejske zemlje, jezerskih sedimenata uglavnom formiranih od ljuski silikatnih algi. To je univerzalan upijač za efikasno uklanjanje ulja, masti, vode, rastvarača, hemikalija i drugih tečnosti sa čvrstih površina. Diamix apsorbuje i neutrališe toksične, zapaljive i eksplozivne otpade i bezbedan je (hemijski inertan).

  • Honeywell
  • Timberland Pro
  • Miller
  • Howard Leight
  • Soll
  • Optrel
  • Centurion