Kofil maske  

Kofil maske su najjednostavnije, najjeftinije i pružaju najmanju zaštitu. Kofil maske ne štite od gasova i isparenja već samo od tečnih i čvrstih čestica. Namenjene su samo za rizike nižeg stepena. Spadaju u respiratore za prečišćavanje vazduha zato što tokom disanja filtriraju čestice.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
  • Honeywell
  • Timberland Pro
  • Miller
  • Howard Leight
  • Soll
  • Optrel
  • Centurion