Dodatna oprema za zaštitne naočare

Zaštitne naočare moraju redovno da se čiste i održavaju da bi korisnik bio adekvatno zaštićen. Korišćenjem dodatne opreme za zaštitne naočare značajno se produžava radni vek naočara i povećava bezbednost.

  • Honeywell
  • Timberland Pro
  • Miller
  • Howard Leight
  • Soll
  • Optrel
  • Centurion