Fixol® jastuk univerzalni

 

Tipična primena

 • Upijanje curenja iz cevovoda
 • Curenja ulja, kiselina i baza iz vozila
 • Industrijska primena, hemijska industrija
 • Kod saobraćajnih nesreća
 • Benzinske stanice
 • Prevoz opasnih materijala i otpada
 • Mašine u prehrambenoj industriji
 • Održavanje elevatora
 • Popravka sistema za klimatizaciju

Detalji

Fixol® jastuk je pogodan za upijanje manjih izlivanja ulja, kiselina i baza na površini zemlje. Proizvodi na bazi Fixol® pene upijaju neorganske kiseline do 30% koncentracije i organske kiseline do 100% koncentracije. Fixol® proizvodi su pogodni i za upijanje baza. Jake baze mogu da rastvore penu. Jastuk može da upija sa svih strana. Jastuk se može koristiti sa otvorenim poklopcem. Svi Fixol® proizvodi se moraju čuvati u čvrstom originalnom pakovanju do upotrebe.


Proizvođač: Sanol • Honeywell
 • Timberland Pro
 • Miller
 • Howard Leight
 • Soll
 • Optrel
 • Centurion