Polumaska Elipse® sa integrisanim ABEK1P3 filterima – SPR491RD

Brand:

  • GVS
  • Kompaktna, lagana i fleksibilna maska koja se adaptira svakom licu.
  • Ergonomski dizajn koji ne ometa vidno polje, i e+ne smeta u kombinaciji sa drugom zastitnom opremom.
  • Kertridž filteri sa malim otporom prilikom disanja, samim tim duži vek trajanja.
  • Zatezna traka na glavi se lako podešava

Elipse maska dolazi u dve veličine:

  • SPR490rd – S/M
  • SPR491rd – M/L

STANDARDIZACIJA:

  • Maske: EN 140:1998
  • Filteri:  EN 14387:2004+A1:2008
  • Maske i filteri su CE sertifikovani

ZAŠTITNA SVOJSTVA:

Gasni kertridž filteri sadrže specifični aktivni ugalj u granulama, sa posebnim veličinama zrna, pora, gustine itd. zarad maksimalnog efekta apsorcije i jako malog otpora prilikom disanja.

Svaki respirator je obezbeđen sa 2 integrisana gasna, ili 2 kombinovana gas/prašina filtera. Kada se filteri istroše, mogu biti zamenjeni sa rezervnim filterima. Pomenuti filteri nude raznovrsnu zaštitu od supstanci, čije su koncentracije do 5000 ppm, i od prašine i magli do 50 TLV.

Šifra proizvoda: SPR490RD; SPR491RD Kategorije: ,

Tehničke informacije

Maske: EN 140:1998

Filteri:  EN 14387:2004+A1:2008

Maske i filteri su CE sertifikovani

Sve maske su testirane sa NaCL kako bi se osigurao najviši kvalitet i performanse.

Skladištenje: 3 godine, kako za maske, tako i za filtere

Tipovi zaštite

TIPOVI ZAŠTITE I FILTERA:

A – organski gasovi i isparenja, sa tačkom ključanja iznad 65®C

B – Neorganski gasovi i pare (osim ugljen monoksida)

E – Sumpor diksid i drugi kiseli gasovi i isparenja

K – amonijak i derivati organskog amonijaka

AX – određeni organski gasovi i isparenja sa tačkom ključanja ≤ 65®C (jednokratna upotreba)