Neke skraćenice mogu delovati zbunjujuće, ali ako ste ikada do sada u životu imali kontakt sa ličnom zaštitnom opremom onda vam skraćenice poput HTZ, LZO i LZS neće biti toliko strane.

Izreka „sto ljudi – sto ćudi“ dokazuje da svi mi imamo svoj način kako imenujemo ličnu zaštitnu opremu. Mnogi ljudi različitim skraćenicama opisuju celokupnu kategoriju zaštitne opreme u koju se ubraja oprema poput: zaštitnih cipela, odeće, opreme za zaštitu od pada, medicinske opreme, opremu za zaštitu glave itd.

Postoji mnogo termina koji se preklapaju, a neki od njih su sigurnosna odeća, HTZ oprema, lična zaštitna oprema, LZS oprema i drugi.

Koja je pravilna skraćenica za ovu vrstu opreme? Odgovor leži u tome da se naziv ove kategorije tehnološkim napretkom menjao. Svaka skraćenica je tačna, samo su neke zastarele i više nisu u zvaničnoj i zakonskoj upotrebi dok su druge aktuelne i dan danas.

Kako je sve počelo?

Poslovi koji nose rizik od povreda ili gubitka života su oduvek terali ljude da osmisle načine kako da se zaštite. Pre mnogo stotina pa čak i hiljada godina su razne zanatlije poput kovača nosili zaštitnu garderobu u vidu kecelja pravljenih od goveđe kože kao i raznih vrsta opreme za zaštita ruku, a to je bila preteča modernim zaštitnim rukavicama i keceljama.

Ljudi su oduvek težili ka osmišljavanju raznih delova zaštitne opreme za zaštitu glave, tela, ruku, nogu i sl. kako bi sačuvali svoje zdravlje. Neke vrste zaštitne opreme su nastajale onog trenutka kada se počinjalo sa određenom vrstom posla koji je zahtevao ličnu zaštitu.

Sa druge strane, dosta opreme se pojavilo mnogo kasnije, tek kada su se stvorili tehnički uslovi za proizvodnju i kada je nastupila industrijska revolucija.

 

Šta nas uči istorija?

Čovek je oduvek tražio načine da se odbrani  i zaštiti od svih potencijalnih rizika i nepredviđenih situacija. Zahvaljujući napretku civilizacije, napredovali su i načini zaštite, te su nastajali prvi komadi zaštitne opreme.

Kao najstariji oblici zaštite kroz istoriju civilizacije navode se drvo, životinjsko krzno i koža, naoštreno kamenje i dr. a tragovima prošlosti tih civilizacija se vodi i današnji čovek. U neku ruku, osnovna ideja pa čak i materijali su ostali isti ili slični, ali je napredak civilizacije doveo do usavršavanja načina proizvodnje što je ujedno i proširilo listu materijala koji se danas koriste.

Prva industrijska revolucija sredinom 18. veka je upravo i donela revolucionarna rešenja u polju zaštite na radu i prateće opreme. Tada, kao i danas, su pretežno u upotrebi bili prirodni materijali kao što su životinjska koža, pamuk, staklo, razne vrste metala itd.

LZO u novijoj istoriji

Dalji razvoj lične zaštitne opreme je pratio razvoj svetske industrije te je u 20. veku lična zaštitna oprema poprimila oblik u kojem je i danas prepoznajemo. Sredinom 20. veka je izraz Higijensko-Tehnička Zaštita (HTZ) počeo da se koristi kao standard za opis ove vrste opreme.

Možda je pojam HTZ u 21. veku prevaziđen, ali je definitivno i dalje u masovnoj upotrebi kada se govori o ličnoj zaštitnoj opremi.

Dalji razvoj industrije u 21. veku je doneo mnogo preciznije podele kao i unapređenje same opreme za zaštitu na radu. Taj razvoj je takođe doneo domaće, evropske i interkontinentalne standarde u ovom polju.

Zahvaljujući standardima i njihovoj primeni i razvoju, uspešno se promenio i pogled na ljude koji se bave visoko-rizičnim poslovima, te je i zaštitna oprema za takve radnike postala neizostavni deo u svakodnevnom radu.

 

Šta je pravilno: HTZ, LZO ili LSZ?

Već smo spomenuli da skraćenica HTZ datira iz sredine 20. veka i po današnjim, modernim standardima više nije aktuelna. Međutim, Lična Zaštitna Sredstva (LZS) je termin koji se nalazio u brojnim standardima i pravilnicima koji su se koristili do 2011. godine kao savremeniji opis kategorije.

U 2011. godini se u Pravilniku o Ličnoj Zaštitnoj Opremi (LZO) usvaja termin LZO kao zvanični i zakonski termin, a odnosi se isključivo na opremu koja se koristi za zaštitu na radu.

Šta obuhvata LZO?

Konkretna zaštita koju LZO obuhvata se odnosi na mnogobrojne kategorije. Zahvaljujući konkretnoj kategorizaciji opreme, preciznim opisima, kontrolama, standardima i modernijoj zaštitnoj opremi, povrede radnika su svedene na minimum.

Postoji više klasifikacija LZO, a jedna od tih klasifikacija deli opremu na sledeće kategorije:

  • Oprema za zaštitu glave, lica i sluha;
  • Oprema za zaštitu ruku (zaštitne rukavice);
  • Oprema za zaštitu nogu (zaštitna i radna obuća);
  • Oprema za zaštitu tela (zaštitna i radna odeća);
  • Oprema za zaštitu disajnih organa;
  • Oprema za zaštitu od pada (rad na visini);
  • Dodatna oprema za bezbednost i zaštitu radnog prostora.

LZO danas

Zahvaljujući konstantnim tehnološkim inovacijama i otkrićima, tehnologija izrade LZO takođe napreduje svakim danom. Usavršavanje izrade i kvaliteta lične zaštitne opreme, kao i konstantno prilagođavanje novih standarda, dovodi do smanjenja nezgoda, povreda i izgubljenih života.

Danas imamo identične ciljeve po pitanju zaštite na radu kao što su imali i naši daleki preci. Doduše, današnjica nam je omogućila da imamo tržište na kojem se može pronaći lična zaštitna oprema koja je udobna, prijatna i lagana, a najvažnije od svega – oprema koja nosi najviše nivoe zaštite!

 

Imate li sve od zaštitne opreme što vam je neophodno za vaše radno mesto ili za vaše zaposlene? Pogledajte celokupan asortiman opreme na našem sajtu, preuzmite online katalog ili dođite u naš izložbeni prostor.

Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica ili pitanja, tu smo da vam pomognemo kako sa konsultovanjem, tako i sa odabirom najadekvatnije lične zaštite koja vam je neophodna za bezbedan rad.

Naši zaposleni su vam na raspolaganju za sva pitanja, pojašnjenja, kao i za sve neophodne sertifikate i prateću dokumentaciju ili stručni pregled opreme za zaštitu od pada. Pozovite nas na: 011/2142132 ili nam se javite putem elektronske pošte info@seibl-trade.com.

 

O autoru:

Nikola Pantić – Freelance Copywriter

Nikola je iskustvo i znanje iz LZO oblasti stekao zahvaljujući deceniji rada u jednoj od vodećih LZO kompanija u Srbiji i pomaže nam u oblikovanju LZO industrije kroz pisanu reč.