Fixol® jastuk univerzalni

Brand:

  • Sanol

Fixol® jastuk je pogodan za upijanje manjih izlivanja ulja, kiselina i baza na površini zemlje. Proizvodi na bazi Fixol® pene upijaju neorganske kiseline do 30% koncentracije i organske kiseline do 100% koncentracije. Fixol® proizvodi su pogodni i za upijanje baza. Jake baze mogu da rastvore penu. Jastuk može da upija sa svih strana. Jastuk se može koristiti sa otvorenim poklopcem. Svi Fixol® proizvodi se moraju čuvati u čvrstom originalnom pakovanju do upotrebe.

Karakteristike

  • Upijanje curenja iz cevovoda
  • Curenja ulja, kiselina i baza iz vozila
  • Industrijska primena, hemijska industrija
  • Kod saobraćajnih nesreća
  • Benzinske stanice
  • Prevoz opasnih materijala i otpada
  • Mašine u prehrambenoj industriji
  • Održavanje elevatora
  • Popravka sistema za klimatizaciju