Fixol® Length za burad univerzalni

Brand:

  • Sanol

Fixol® Length za burad univerzalni može da se koristi za sprečavanje izlivanja i ograđivanje izlivanja u depou ili drugom skladišnom prostoru gde se koriste pakovanja u buradima. Preporučuje se da se koristi u kombinaciji sa Upijajućim prekrivačem za burad za smanjenje mogućnosti izlivanja. Fixol® Length, univerzalni ne može da se koristi na otvorenom jer upija vodu.

Fixol® Length za burad univerzalni je napravljen sa petljom na jednom od krajeva, što omogućava da jednostavno pričvrstite Length za burad oko čeličnog ili plastičnog bureta. Proizvodi na bazi Fixol® pene upijaju neorganske kiseline do 30% koncentracije i organske kiseline do 100% koncentracije. Fixol® proizvodi su pogodni i za upijanje baza. Jake baze mogu da rastvore penu. Svi Fixol® proizvodi se moraju čuvati u čvrstom originalnom pakovanju do upotrebe.

Karakteristike

  • Koristi se kao barijera za sprečavanje i ograničavanje curenja ulja i hemikalija u različitim tipovima industrija
  • Za ograđivanje izlivanja u depou ili drugom skladišnom prostoru gde se koriste pakovanja u buradima
  • Idealan za postavljanje oko mašine koja curi u mašinskim prostorijama
  • Idealan za postavljanje oko štamparskih mašina sl.
  • Najveća prednost: nije potrebna česta zamena
  • Veliki kapacitet upijanja