Sanol™ jastuk samo za ulja

Brand:

  • Sanol

Jastuk može da upija sa svih strana. Otvoriti sa svih strana duž perforirane ivice. Jastuk se može koristiti sa otvorenim poklopcem. Poklopac će tada delovati kao rezervoar za višak ulja. Svi Sanol™ proizvodi se moraju čuvati u čvrstom originalnom pakovanju do upotrebe.

Karakteristike

  • Curenja iz mašina
  • Curenja iz vozila
  • Kod saobraćajnih nesreća
  • Benzinske stanice
  • Kao filtera prilikom mešanja proizvoda rastvorljivih u vodi u kombinaciji sa uljima