Sanol™ Length za burad samo za ulja

Brand:

  • Sanol

Sanol™ Length za burad samo za ulja je napravljen sa petljom na jednom od krajeva, što omogućava da jednostavno pričvrstite Sanol™ Length za burad samo za ulja oko čeličnog ili plastičnog bureta. Preporučuje se da se koristi u kombinaciji sa Sanol™ Upijajućim prekrivačem za burad za smanjenje mogućnosti izlivanja. Sanol™ Length za burad samo za ulja može da se koristi na otvorenom jer ne upija vodu. Svi Sanol™ proizvodi se moraju čuvati u čvrstom originalnom pakovanju do upotrebe.

Karakteristike

  • Koristi se kao barijera za sprečavanje i ograničavanje izlivanja ulja i hemikalija u različitim tipovima industrija
  • Za ograđivanje izlivanja u depou ili drugom skladišnom prostoru gde se koriste pakovanja u buradima
  • Idealan za postavljanje oko mašine koja curi u mašinskim prostorijama
  • Idealan za postavljanje oko štamparskih mašina sl.
  • Najveća prednost: nije potrebna česta zamena
  • Veliki kapacitet upijanja