Komplet u slučaju izlivanja univerzalni – kapacitet upijanja 104 litra

Brand:

  • Sanol

Praktičan i jednostavan za držanje i nošenje, ekonomičan komplet za hitne slučajeve u PE kanti od 120l za srednja skladišta, skladišta opasnog materijala i otpada, fabrike, radionice, benzinske pumpe itd. Kantu na točkićima je lako postaviti na mesto gde dođe do štete. Komplet omogućava sprečavanje štete usled srednjih izlivanja, prosipanja i curenja ulja (na primer benzin, ulje, dizel) do približno 104 litara. Pogodan je za apsorbovanje izlivene nafte i hemikalija.

Karakteristike

Tipična primena

  • Skladišta opasnih materijala
  • Skladišta opasnog otpada
  • Fabrike
  • Radionice
  • Benzinske pumpeDetalji: Komplet je dostupan sa apsorbentima samo za ulja ili univerzalnim apsorbentima. Apsorbenti samo za ulja apsorbuju samo naftne derivate, a univerzalni apsorbenti se mogu koristiti i za ulja i vodu / tečnosti na bazi vode (kisele i bazne). Kada se apsorbenti iskoriste, dostupan je praktičan paket za dopunu kompleta. Svi Fixol® proizvodi se moraju čuvati u čvrstom originalnom pakovanju do upotrebe.

    Rukovanje otpadom

    Sanol™ apsorbenti mogu biti u potpunosti spaljeni, ali nakon apsorpcije opasnih tečnosti, nacionalni ili regionalni propisi možda ne dozvoljavaju takvo rukovanje. Uvek kontaktirajte lokalne vlasti za savete i preporučene aktivnosti. Fixol® upijajući sunđer je napravljen od biorazgradivih materijala.

Tabela