Komplet u slučaju izlivanja univerzalni – kapacitet upijanja 52 litara

Brand:

  • Sanol

Komplet je dostupan sa apsorbentima samo za ulja ili univerzalnim apsorbentima. Apsorbenti samo za ulja apsorbuju samo naftne derivate, a univerzalni apsorbenti se mogu koristiti i za ulja i vodu / tečnosti na bazi vode (kisele i bazne). Kada se apsorbenti iskoriste, dostupan je praktičan paket za dopunu kompleta. Svi Fixol® proizvodi se moraju čuvati u čvrstom originalnom pakovanju do upotrebe.

Karakteristike

Tipična primena

  • Skladišta opasnih materijala
  • Skladišta opasnog otpada
  • Fabrike
  • Radionice
  • Benzinske pumpe

Tabela