Sanol™ Plutajuća brana samo za ulja

Brand:

  • Sanol

Sanol™ plutajuća brana se koristi za ograđivanje izlivanja na površinskim vodama. Koristi se na moru, u jezerima, rekama, obalama ili lukama. Plutajuća brana služi za sprečavanje izlivanja i za sanaciju. Plutajuća brana i ograđuje tj. zadržava izlivanje i apsorbuje. Za velika izlivanja na moru, velikim jezerima i rekama brana je dostupna sa zavesom i lancem za rukovanje u otežanim uslovima. Sanol™ plutajuće brane su dostupne sa ili bez konopca i karabinera. Može se koristiti u kombinaciji sa PVC plutajućim branama za ulja. Standardna dužina je 10 m, ali su i druge dužine dostupne na zahtev. Svi Sanol™ proizvodi se moraju čuvati u čvrstom originalnom pakovanju do upotrebe.

Karakteristike

  • Koristi se za ograđivanje izlivanja ulja u jezerima i rekama
  • Koristi se za ograđivanje izlivanja ulja u lukama
  • Koristi se za ograđivanje većih izlivanje ili curenje ulja u industrijskim oblastima